Je bekijkt nu regulatieproblemen

regulatieproblemen

Baby’s kunnen soms om welke reden dan ook onvoldoende tot rust komen. Ze hebben daardoor moeite met eten, slapen en zindelijk worden. Vaak huilen ze ook veel. in de hulpverlening noemen zij dit vaak regulatieproblemen. We spreken van regulatieproblemen als een kindje moeite heeft met zichzelf kalmeren en ontspannen te zijn.

De oorzaak van regulatieproblemen is vaak onrust in het babylijfje. Het sympathische deel van het zenuwstelsel is te veel actief. Dit gaat ten koste van het parasympathische zenuwstelsel. Het eerste systeem is verantwoordelijk voor actie, leren, werken, fight en flight. Het tweede systeem zorgt voor rust en herstel in brede zin. Elk zoogdier, wat wij feitelijk ook zijn, kan pas bij voldoende rust en veiligheid eten, verteren, ontlasten, uitrusten, herstellen, slapen en voortplanten. Dit goed begrijpen is al een eerste stap om hier wat aan te doen.

Waar ontstaan verstoringen in dit zenuwstelsel? 
Verstoringen in het sympathische en para-sympatische systeem kunnen al ontstaan al in de zwangerschap onder invloed van spanningen, extreem misselijk zijn, medicatie en vruchtbaarheidsbehandelingen. 

In je intake is het dus belangrijk om door te vragen bij de ouders! waren er spanningen, is dit kindje gewenst, waren er miskramen voor deze zwangerschap? Werden er medicijnen gebruikt. Hoe zitten ouders in hun vel en hoe reageren zij als er spanning is? (spiegelgedrag). 

Ook uit de bevalling haal je veel informatie. Hoe heeft deze baby zijn geboorte ervaren. Was er een inleiding? Is deze baby met een keizersnede geboren? Langdurige geboorte of juist een snelle? Al deze, en meer geboorten / interventies kunnen een verstoring veroorzaken in wat onrust veroorzaakt in het babylijfje. 

Kan je dit al van deze baby verwachten? 
Een baby moet lichamelijk en geestelijk in staat zijn tot zelfregulering. Over het algemeen kun je dit in de eerste 3 maanden nog niet verwachten. Voorzichtige stappen worden gemaakt als het zoogdierenbrein zich gaat ontwikkelen, de reflexen wat minder primair zijn en de emoties zich gaan ontwikkelen.

Hoe leert een baby zelfregulatie? 
Het reguleren van emoties en spanningen in je lijfje leert een baby vlak na de geboorte al op de borst van de moeder (of bij afwezigheid de partner of een andere vaste verzorger) Niet alleen in het gouden uur maar ook nog dagelijks een paar uur! in de kraamweek en … daarna. 

Goed gereguleerde baby’s kunnen zichzelf tot rust brengen, zijn sneller tot rust na het huilen en hebben beter afgestemde reflexen om zich optimaal te ontwikkelen. 

Vroegsignalering
Als de reflexen storen, zich primair gedragen ten opzichte van de regulatie, neemt het reptielenbrein het altijd over van de zelfregulatie (zoogdierenbrein). De baby wil wel kalmeren…. maar kan het niet. 

Hoe geweldig zou het zijn om verstoringen vanaf de kraamweek al te herkennen of in een vroegstadium zodat problemen op een latere leeftijd voorkomen kunnen worden. 

Verder kijken leer jij alleen bij ons: