Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en offertes tussen cursist/aanvrager en trainer BBS

Cursist/aanvrager gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken als cursist/aanvrager en de trainer dit voor de inschrijving schriftelijk overeen zijn gekomen.

Bewijs van inschrijving:

De betaling van de cursus dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het betaalbewijs is het bewijs van inschrijving.

Prijzen van company-cursus:

De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Verplaatsing data company-cursus door de opdrachtgever:

Een master kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een week – voor datum wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een week voor de afgesproken datum is 15% van het cursusbedrag verschuldigd.

Annulering cursus door de opdrachtgever (company en particulier):

Annulering door de het kraambureau of cursist kan kosteloos tot uiterlijk zes weken voor de geplande eerste cursusdag. Restitutie van het betaalde bedrag zal binnen 4 weken geschieden. Zes tot vier weken voor de eerste cursusdag is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd. Annuleert de cursist minder dan vier weken voor aanvang, dan is het volledige cursusbedrag verschuldigd aan Baby business school.

Bevestiging open scholing:

BBS bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds direct na betaling via automatische reply. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Na deze overeenkomst heeft de deelnemer veertien dagen bedenktijd.

Annulering cursus:

 • Cursist is aangemeld voor de cursus als het inschrijfformulier is ingevuld via de website en BBS ontvangst van deze aanmelding heeft bevestigd. Bevestiging gaat via een autoreply na betaling.
 • Annulering kan alleen aangekondigd worden per E-mail. Annulering via andere communicatiekanalen worden niet in behandeling genomen.
 • Annulering tot 6 weken voor aanvang kan kosteloos.
 • Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht
 • Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus afgemeld, of vindt er geen annulering plaats, dan is te allen tijde volledige betaling van de cursuskosten verschuldigd. Wel kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de cursus bij ons bekend te zijn.
 • De cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.
 • Als er voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te zijn, is BBS gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, of deze naar een andere datum te verplaatsen. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 3 werkdagen voor de eerste lesdag van de cursus plaats. Mocht de cursist al betaald hebben, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door BBS
 • Als BBS kenbaar maakt de cursus te annuleren of deze op een andere datum te geven, dan heeft de cursist het recht door middel van een mail de overeenkomst te ontbinden. Mocht de cursist al betaald hebben, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door BBS.

 

Privacy / AVG:

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn.

 • voor en achternaam
 • email adres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • registratienummer KCKZ
 • foto(‘s)

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Dit doen wij alleen met toestemming die jij ons verstrekt hebt.

 • Indien jij je niet hebt opgegeven voor de nieuwsbrief en/of geen relatie meer hebt met BBS worden alle gegevens uit onze beveiligde server en/of email verwijderd en niet worden bewaard
 • Je registratienummer KCKZ is nodig om je presentie aan te melden bij KCKZ. BBS moet binnen 6 weken de presentie aanleveren via PE-online.
  Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Workshop / cursus: direct na beëindiging les

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen je persoonsgegevens uiterlijk tot het eind van de maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Verwijderen gegevens / foto’s:

Foto’s worden alleen gemaakt en geplaatst op Facebook/ instagram/ linked-in en/of website met toestemming aan de deelnemer. Mocht je graag de foto(‘s) verwijderd willen hebben mail ons dan. Een voorbeeldbrief kun je vinden op onze website.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige AVG reglementen. Eventuele veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen

Auteursrechten:

 • Het cursusmateriaal is ontwikkeld door BBS en mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colinda Fierlier.
 • Alle door verzorger in de training aan de cursist verstrekte informatie (powerpoints, cursusmap en cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist.
 • Tijdens de presentatie is het niet toegestaan om foto’s / video te maken van de presentatie.
 • Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Colinda Fierlier de lesstof en/of verstrekte documentatie te gebruiken voor een eigen ontwikkelde cursus of training.

Klachten :

Wij doen er alles aan om kwalitatief goede cursussen te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Heb je een klacht, meld deze dan zo snel mogelijk bij ons

Liefst nog tijdens of direct na de cursus. Daarmee kunnen wij de cursus verbeteren.

Als je een klacht hebt of niet tevreden bent, adviseren wij dit eerst in een open gesprek met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best om vervolgens zo spoedig mogelijk een bevredigende oplossing te vinden.